Caracteristici:

Detalii Companie:


1. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala: a. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz). b. Activitati de suport: Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale. 2. Servicii medicale profilactice/de preventie: 2.1. Consultatii pentru urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant 2.2. Consultatii pentru servicii medicale de preventie: a. examen anual de bilant al copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 18 ani; b. control medical periodic al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate; Controlul medical cuprinde: - consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic); - recomandare pentru examene paraclinice atunci cand exista argumente clinice de suspiciune a unei stari patologice consemnate in foaia de observatie; - incadrarea medicala a asiguratului intr-o grupa de risc. c. supravegherea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, in limita competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescriere de investigatii medicale paraclinice. 2.3. Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare: - luarea in evidenta in primul trimestru; - supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a. - supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv; - urmarirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; - urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere. 2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz). 2.5. Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala. 2.6. Servicii de promovare a sanatatii - Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc, precum si consilierea antidrog. 2.7. Servicii medicale curative: consultatie pentru afectiuni acute, subacute (anamneza, examen clinic, diagnostic si tratament). 2.8. Monitorizarea starii de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni cronice Pentru evaluarea clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, casele de asigurari de sanatate deconteaza pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice o consultatie lunara, iar prescriptia/prescriptiile medicala/medicale aferenta/aferente pot fi eliberate pentru 30/31, 60/62 sau 90/91/92 de zile. 2.9. Consultatii la domiciliul asiguratilor. 2.10. Activitati de suport: Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale - certificat constatator de deces (cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale), scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea in colectivitate.

Raporteaza
ID Companie: 1433

Trimite mesaj

Distribuie aceasta companie: