Caracteristici:

Detalii Companie:


Misiune


Servicii educaţionale la standarde calitative care să conducă la dezvoltarea personalităţii sub toate aspectele si la inserţia corectă pe piaţa muncii interne şi internaţionale.

- Formarea de competenţe intelectuale şi abilitaţi sociale.

- Creşterea calitaţii actului instructiv- educativ prin formarea resurselor umane.

- O mai bună comunicare între şcoală – elevi – părinti – comunitate, prin cultivarea valorilor neamului românesc din perspectiva interculturalitaţii europene.

 

Produse


Colegiul Naţional de Artă “Octav Bancilă” Iaşi:
  - asigură implementarea curriculum-ului naţional (cultură generală şi disciplinele de specialitate) si compatibilizează demersurile proiective cu cele acţionale şi evaluative;
  - monitorizează calitatea procesului educaţional;
  - gestionează resursele umane si materiale;
  - implementează proiecte şi programe de educaţie a elevilor si adulţilor;
  - derulează programe de sprijin educaţional pentru elevii din diferite grupuri defavorizate;
  - derulează programe de sprijin pentru elevii cu handicap locomotor;
  - derulează programe de parteneriat transfrontalier;
  - derulează programe de parteneriat şcolar naţional şi internaţional de tip Comeniussi Leonardo da Vinci.

Premii 


De-a lungul timpului , colegiul nostru s-a remarcat prin seriozitate şi profesionalism , prin nenumeratele premii naţionale si internaţionale obţinute în toate domeniile , atât cel artistic cât şi cel de cultură generală . Mentoriu este că absolvenţii şcolii noastre s-au realizat in majoritate în domeniul muzicii si al artelor plastice dar şi în alte specialitaţi , unele înrudite cu aceasta , altele total deosebite şi aceasta datorita faptului că au avut o solidă pregatire de cultură generală .

Raporteaza
ID Companie: 514

Trimite mesaj

Distribuie aceasta companie: