Caracteristici:

Detalii Companie:


Fundaţia EuroEd Iași este o asociaţie non - guvernamentală, non - profit, înfiinţată în 1992 cu sprijinul Consiliului Britanic şi al Fundaţiei Soros, care activează în domenii precum: programe de educaţie, formare continuă, societatea civilă, drepturile omului, politici publice, tineret, legislaţie, cultură şi dezvoltare durabilă.

Fundaţia EuroEd – prin vocaţia sa educaţională - promovează educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor pe tot parcursul vieţii, având ca finalitate principală valorificarea potenţialului uman, înţeles ca resursă multilaterală de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi, aptitudini şi idei pentru dezvolarea durabilă.

 

Misiune Fundatia EuroEd

De peste 20 de ani, misiunea Fundaţiei EuroEd este aceea de a susţine dezvoltarea societăţii civile prin promovarea unor standarde de înaltă calitate în domeniile educaţiei, formării profesionale continue, culturii, dezvoltării durabile.

Dezvoltăm programe sustenabile menite să contribuie la îmbunătăţirea practicilor şi politicilor publice pentru:

•   dezvoltare personală și profesională, în acord cu aptitudinile, competenţele şi interesele fiecăruia, într-un mediu competitiv;

•   valorificarea optimă şi creativă a potenţialului uman pentru o viaţă socială şi economică activă;

•   dezvoltare durabilă, prin intervenţii specifice de conservare şi gestionare responsabilă a resurselor economice, ale mediului şi cele culturale;

•   accesul egal la tehnologiile moderne ca și componentă a dezvoltării personale și profesionale a individului în societatea informațională actuală;

•   creşterea standardelor de viaţă ale fiecărui individ;

•   sprijinul categoriilor sociale supuse riscului sau dezavantajate;

Prin intermediul iniţiativelor sale, Fundaţia EuroEd şi-a impus rolul de catalizator în ceea ce priveşte dezbaterea şi dezvoltarea proiectelor regionale şi internaţionale, care, la rândul lor, facilitează schimbul de idei şi experienţă în domeniul democraţiei şi al dezvoltării societăţii civile.

 

Fundatia EuroEd ofera:

•   Cursuri de formare / perfecționare profesională pentru adulţi;

•   Cursuri de limbi străine (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, alte limbi – la cerere) pentru copii şi adulţi;

•   Cursuri de pregătire pentru examene internaționale (Cambridge, TOEFL, IELTS, LCCI, etc);

•   Implementarea unor proiecte regionale, naționale, internaționale în următoarele domenii: predarea / învățarea limbilor străine, integrare europeană, promovarea principiilor democratice, parteneriat social și dezvoltare comunitară, sprijinirea unor categorii sociale defavorizate, etc;

•   Școală primară acreditată;

•   Gradiniţă acreditată;

•   Servicii de traducere şi interpretariat.

Raporteaza
ID Companie: 702

Trimite mesaj

Distribuie aceasta companie: