Caracteristici:

Detalii Companie:


A.V.P.S. L.R. Hunters urmăreste permanent evoluţia populaţiilor de vânat din punct de vedere cantitativ şi calitativ, şi respecta cotele anuale de vânare care sunt diferenţiate pentru speciile de vânat sedentar pe sexe, pe clase de vârstă şi pe categorii de calitate, urmărind menţinerea în permanenţă a unor efective optime de vânat, corect structurate, aşa încât să se beneficieze de cote de vânare cât mai mari, în condiţiile unor prejudicii cât mai mici produse de catre vânat mediului agricol şi/sau forestier de viaţă.

Reguli de comportament vânătoresc:
•respectă întocmai perioadele, metodele şi mijloacele de vânătoare autorizate, precum
şi limitele teritoriului tău de vânătoare;
•nu trage asupra speciilor la care vânătoarea nu este autorizată;
•nu lega plăcerea vânătorii de reuşita cantitativă, ci de caracterul sportiv în care s-a desfăşurat; cel mai bun vânător nu este acela care a realizat cel mai mare tablou, ci cel care ştie să vâneze „frumos”, adică sportiv şi în deplină concordanţă cu etica vânătorească.

"În calitate de vânător trebuie să fii conştient şi să faci oricând dovada că:
•ai un nivel ridicat de cunoştinţe despre speciile de faună de interes vânătoresc şi despre ecologia şi etologia acestora;
*eşti bine informat în privinţa legilor şi reglementărilor care guvernează vânătoarea durabilă şi conservarea vieţii sălbatice, atât în ţară cât şi în Europa;
•faci parte dintr-o organizaţie asociativă destinată apărării intereselor vânătorilor,dar şi calităţii vieţii sălbatice;
•eşti deschis la un dialog sincer şi constructiv cu autorităţile statului şi cu asociaţiile neguvernamentale responsabile de desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi de protecţia naturii;
•eşti gata oricând să accepţi un dialog similar, sincer şi constructiv, cu ceilalţi utilizatori ai mediului, îndeosebi cu cei din domeniul agriculturii şi silviculturii, pentru a putea lua, în comun, cele mai adecvate măsuri de conservare a faunei sălbatice la niveluri şi
în structuri care să nu dăuneze producţiilor principale agricole şi silvice, ale mediului înconjurător;
•eşti interesat şi participi, oricând eşti solicitat, la studiile ştiinţifice care au ca obiect fauna sălbatică de interes vânătoresc."
(COD DE ETICA VANATOREASCA)

Raporteaza
ID Companie: 1594

Trimite mesaj

Distribuie aceasta companie: